Bepalings en Voorwaardes

Bepalings en voorwaardes vir ​gebruikers

1. DIE TRANSAKSIE TUSSEN JOU EN KLIEKCLICK

1.1 Aankope op die Kliekclick-storiewinkel
'n Transaksie is slegs finaal nadat die totale proses vir aankope gevolg is en die betaling vir al die items deur Kiekclick ontvang is. Publikasies wat dus in jou inkopiemandjie of op jou wenslys geplaas is, maar waarvan die betaling nog nie geskied het nie, sal nie as 'n finale transaksie beskou word nie.

1.2 Kansellasie van bestellings

1.3 Kostes en belasting

1.4 Aflaai-prosedure van jou items

1.5 Beskikbaarheid van voorraad
Kliekclick sal ten alle tye onderneem om slegs produkte wat beskikbaar is op die webblad te adverteer.

1.6 Betalingsmetodes
Jy kan op enige van die volgende twee maniere betaal:

1.6.1 Bankdeposito en elektroniese fondsoorplasing.
Indien die opsie gekies word, sal instruksies verskaf word rondom die reëls hier ter sprake:

1.6.2. Kredietkaartfasiliteite sal binnekort beskikbaar wees in samewerking met PayFast.

1.7 Rekord van verkope


2. TERUGSENDINGS- EN TERUGBETALINGSBELEID

2.1 Algemeen

Terugsendings moet geskied binne 5 werksdae vandat jy die produk ontvang het.

Let wel dat Kliekclick geregtig is daarop om die goedere wat teruggestuur word, te inspekteer. Indien dit gevind word dat die goedere wel nie verkeerdelik gelewer is nie en/of in 'n goeie toestand is, sal jy steeds verantwoordelik wees vir die transaksiekostes.

Indien jy geregtig is op 'n terugbetaling as gevolg van enige een van bogenoemde redes, sal so 'n terugbetaling op die volgende manier geskied:

2.2 Laat lewering van produkte

3. WETGEWING EN REGULASIES

3.1 Algemeen

3.2 Jurisdiksie

Hierdie webblad word geberg, gekontroleer en bedryf vanuit die Republiek van Suid-Afrika en is daarom onderworpe aan Suid-Afrikaanse wetgewing. Partye wat transaksies aangaan op hierdie webblad, onderwerp hulle dus ten volle aan die nie-eksklusiewe jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse howe.

3.3   Privaatheid

3.4 Inligting oor Kliekclick
Die Wet op Elektronies kommunikasie en transaksies bepaal dat wanneer goedere of dienste gelewer word deur sekere elektroniese transaksies, moet die verkoper van hierdie goedere sekere inligting rondom homself aan sy kliënte bekend maak op die webblad waar die goedere aangebied word.
Kliekclick se inligting is as volg:

 

Die adres vir die ontvangs van wettige dienste is: Maraisstraat 167, Brooklyn, Pretoria, 0001, Republiek van Suid-Afrika.
Die direkteure is M. Snyman, S.A. Buitendach, A. Nel en A. Lombaard.
Webblad: http://www.kliekclick.co.za
Amptelike e-posadres: info@kliekclick.co.za

Powered By OpenCart
KliekClick Storiewinkel © 2018