Privaatheid

Kliekclick sal alle moontlike stappe neem om jou persoonlike inligting te beskerm. Vir die doel van hierdie klousule word "persoonlike inligting" gedefinieer volgens die Wet op die bevordering van toegang tot inligting wat afgelaai kan word by: http://us-cdn.creamermedia.co.za/assets/articles/attachments/03569_promofaccestoinfoact2.pdf
Kliekclick mag elektronies die volgende persoonlike inligting van jou inwin, bewaar en gebruik:

Kliekclick kan die inligting soos volg gebruik:

Bogenoemde inligting word óf elektronies ingesamel deur die gebruik van cookies of word vrywillig deur jou aangebied. Jy kan die gebruik van cookies onafhanklik deur die settings op jou eie browser stel. Jy kan ook die opsie uitvoer om geen kommunikasie van Kliekclick en sy vennote te ontvang nie.
Kliekclick mag inligting oor jou versamel, inwin, bewaar, saamstel, beheer en deel, onderhewig aan die volgende voorwaardes:

Powered By OpenCart
KliekClick Storiewinkel © 2018