Gee jou stories

Enige iemand kan ’n storie vir Kliekclick skryf. Ervare en onervare skrywers is ewe welkom.

Skrywers word ’n persentasie betaal elke keer as iemand jou storie kliek en aflaai.

Kies die tipe storie wat jy vir ons wil stuur:

  • ’n Bangmaakstorie van 500 woorde
  • ’n Snaakse storie van 500 woorde
  • ’n Liefdesverhaal van 1000-3000 woorde of meer as jy ’n vervolgverhaal wil skryf
  • ’n Fantasieverhaal van 1000-3000 woorde of meer as jy ’n vervolgverhaal wil skryf
  • ’n Avontuurverhaal van 1000-3000 woorde of meer as jy ’n vervolgverhaal wil skryf

Jy kan jou storie per e-pos, in Word-formaat, na info@kliekclick.co.za stuur

Dit is baie maklik:

  1. Maak seker jou e-pos is oop op jou rekenaar.
  2. Kliek nou hier op info@kliekclick.co.za
  3. Heg jou Word-dokument aan die e-pos en sê vir ons watter tiepe storie dit is.
  4. Moenie vergeet om jou naam, van en ouderdom vir ons te gee nie, sodat ons weet wie jy is!

Lekker skryf!!